funatsu sin

@ShinichiroFunatsu

KotlinでAndroid開発してますー
freelance
tokyo.jp