Git

Git merge request/pull request

概要

よく使うだけに、メモに残す

適当なファイルを編集

vi README.md 

ブランチ作成

git branch
git checkout -b dev-add-README
git branch -a

コミット&別ブランチへpush

git add  README.md 
git commit -m "edit README.md" 
git push -u origin dev-add-README

マージリクエスト

GitHub/GitLab上で。