Kensaku Shimada

@xshimada

Hello, world!
AltPlus Inc
Tokyo, Japan