Yabe Takeshi

@tyabe

Rubyが好きなソフトウェアエンジニア。Shibuya.rb/Yokohama.rb/RubyKajaTeam
Bracket, Inc
Organizations
フォロー中のタグ21
フォロー中のユーザー37