LoginSignup

Kensaku Nagauchi (tonionagauzzi)

@tonionagauzzi

Android/iOSのアプリ開発をしています。

Following Organizations

  • 株式会社ACCESS

    SDNからセンサ、家電、電子書籍まで。ACCESSはあらゆるレイヤのデバイス、サービスを「繋げて」いきます。

1 / 1

Find Organizations to follow

Search Organizations