LoginSignup

Thủ Thiêm Zeit River

@thuthiemzeitriverscomvn

​​Dự án Thủ Thiêm Zeit River là dự án bất động sản mới nhất của tập đoàn GS E&C Hàn Quốc, là tổ hợp không gian sống mang lại sự thoải mái Hồ Chí Minh 0708889911

Location

Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh

Organization

Thủ Thiêm Zeit River

Qiita Engineer Festa

View Special Site

Participating posting campaigns0Participation

Posted articles0Articles

Following Organizations

No Organizations you are following

Following tags

No tags you are following

$ analyze @thuthiemzeitriverscomvn

posted articles:
  • No data
answered questions:
  • No data