Thái Hữu Hà BDS

@thaihuuhabds

https://thaihuuha.com - Chuyên tư vấn và đầu tư Bất động sản Nha Trang, tất cả các sản về đất nền, căn hộ, chung cư, nhà phố tại thành phố Biển Nha Trang, Khánh Hoà
Thái Hữu Hà BDS
378 Trần Phú, Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa