Takaki Taniguchi

@takaki@github

適当にいろいろやってます。
フリーランス
名古屋