Taiichiro NAGASE

@nagaseyasuhito

GREE, Inc.
Tokyo, Japan