Qiita Teams that are logged in
You are not logged in to any team

Log in to Qiita Team
Community
OrganizationEventAdvent CalendarQiitadon (β)
Service
Qiita JobsQiita ZineQiita Blog
Issue report
Help us understand the problem. What are the problem?
Lưu Trung Quân
@luutrungquan
Ông Lưu Trung Quân là Founder & CEO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Kiến thức, trải nghiệm tham gia triển khai nhiều dự án với đa dạng loại hình bất động sản, ở nhiều phân khúc.

Hồ Chí Minh

Luu Trung Quan

Following tags

Following tags are none

$ analyze @luutrungquan
posted articles
    No data
LGTMed articles
    No data
answered questions
    No data