Fujio Kojima

@kojimafujio

Pirika, Inc.
Tokyo, Japan