Koichi Fukushima

@koichifukushima

pythonなど。
Tokyo, Japan