Hiroharu Kato

@hiroharu_kato

ソニー(株) / 東京大学
Tokyo, Japan