Edited at

GitHubのブランチ名変更方法


  1. ロカールブランチ名変更

# カレントブランチに入っている場合

$ git branch -m new-branch-name
# OR
# カレントブランチに入っていない場合
$ git branch -m old-branch-name new-branch-name


  1. リモートリポジトリブランチ名変更

$ git push origin :old-branch-name new-branch-name