Kaminari 1.0.0 でやってくる 5 つの大きな変更

  • RAGE

  • umeyee

  • hibriiiiidge

  • Zo_3

  • t-tonchim

  • Keaton

  • SatoshiMorita

  • syumai

  • matsumatsu20

  • yklitter

  • rentalname@github

  • egg_chicken

  • QUANON

  • irxground

  • matsubo

  • cibt0943

  • iguchi1124

  • akito19

  • ainame

  • MasatoYoshioka@github