Help us understand the problem. What is going on with this user?
Trần Quang Khải
@tranquangkhai2202
Trần Quang Khải là Founder và CEO của Sneaker Daily. Trước đó, Trần Quang Khải từng giữ vai trò là Managing Editor tại GameTV
Following tags are none