0
Help us understand the problem. What are the problem?

More than 3 years have passed since last update.

posted at

updated at

AOJ day 5: Type classes are pattern matching for types

Finnish

Monet, jotka tutustuvat tarkemmin tyyppiluokkiin, yllättyvät huomatessaan, että "tyyppiluokat" ei itse asiassa tarkoita mitään yhtä asiaa vaan viittaa kokonaiseen kokoelmaan ominaisuuksia ja ideaan tyyppien käyttämisestä samanlaisella tavalla kuin arvoja käytetään. Niinpä kirjoitin tästä aiemmin pahamaineisessa blogipostauksessani "What I've learned since quitting Elm": https://qiita.com/kimagure/items/93a42d67a8833f99fe2e#type-classes-is-not-a-single-feature

Tänään kutsun teidät oppimaan lisää siitä, mitä tyyppiluokat ja niihin liittyvät ominaisuudet todella ovat: tyyppien hahmonsovitusta.

"Type classes and instances are pattern matching for types"

Tässä kirjoituksessa kerron siitä, kuinka tyyppiluokat ja niiden ilmentymät ovat tietyn lajin tyyppien hahmonsovitusta aivan kuten hahmonsovitus valintalauseella on tietyn tyypin arvojen hahmonsovitusta. Erityisesti käsittelen tätä siitä näkökulmasta, että miten tyyppien hahmonsovitus toimii RowToListin RowList-lajin kanssa:

Koska tämä kirjoitus keskittyy niin vahvasti siihen, miten RowListin hahmonsovitus toimii, laadin myöhemmin muutamia esimerkkejä ja esitelmän, jotka lähtevät liikkeelle yksinkertaisemmalta tasolta. Niissä esittelen suoraan vastaavaa koodia sekä tietotyypeille että itsemääritellyille lajeille ja näiden lajien tietotyypeille.

(lähdekoodi: https://github.com/justinwoo/purescript-typelevel-intro/blob/master/slides.md)

Toivottavasti kalvoistani tajuaa jotakin vaikket tietäisikään kuinka RowToList/RowList ja muut sellaiset toimivat. Ja vaikka moni, jonka pitäisi lukea tämä materiaali, ei sitä kuitenkaan tee, toivon että muut voivat tältä pohjalta laatia esityksiä, jotka levittävät tietoa eteenpäin, jotta ihmiset alkaisivat oppia lisää tästä aiheesta.


English

Many who read more about type classes are surprised to find that "type classes" doesn't actually mean a single thing, but relates to a whole family of features and the idea of working with types at a level similar to working with values. And so, I wrote about this before in my infamous blog post, "What I've learned since quitting Elm
": https://qiita.com/kimagure/items/93a42d67a8833f99fe2e#type-classes-is-not-a-single-feature

Today, I invite you to learn more about what type classes and its family of features really are: pattern matching for types.

"Type classes and instances are pattern matching for types"

In this post, I talk about how type classes and their instances are pattern matching for types of a kind, just as pattern matching with case expression are pattern matching for values of a Type. I specifically talk about this in terms of how it works with the RowList kind from RowToList:

Since the post is so heavily focused on how RowList matching works, I later prepared some examples and a talk about this topic starting from a simpler level, where I directly show some comparable code of data types and user-defined kinds with data types of that kind:

(source: https://github.com/justinwoo/purescript-typelevel-intro/blob/master/slides.md)

Hopefully my slides will make more sense if you're not familiar with how RowToList/RowList and such work. And while many of the people who should read this material really won't, I hope others can make some derivative works that help spread this knowledge to others, such that people start to learn more about this.


German

Viele, die mehr über Typklassen lernen, sind überrascht, dass "Typklassen" gar nichts einzelnes meint, sondern eher eine Reihe von Eigenschaften und eine Art des Arbeitens mit Typen ähnlich zum Arbeiten mit Werten bezeichnet. Ich habe bereits früher in meinem berühmt-berüchtigten Blogpost „What I've learned since quitting Elm“ (https://qiita.com/kimagure/items/93a42d67a8833f99fe2e#type-classes-is-not-a-single-feature) darüber geschrieben.

Heute lade ich dich ein, mehr darüber zu lernen, was Typklassen und ihre Familie von Eigenschaften sind.

„Typklassen und Instanzen sind Musterabgleich für Typen“

In diesem Artikel spreche ich darüber, wie Typklassen und ihre Instanzen eine Art von Mustervergleich für Typen darstellen, genauso wie Musterabgleich mit Case-Ausdrücken Musterabgleich für die Werte eines Typs ist. In Speziellen schreibe ich darüber, wie das für die RowList-Art (Kind) aus RowToList funktioniert:

Da dieser Artikel so stark darauf fokussiert war, wie der RowList-Abgleich funktioniert, habe ich später einige Beispiele und einen Vortrag auf einem niedrigen Niveau vorbereitet, wo ich einigen direkt vergleichbaren Code für Datentypen und nutzerdefinierten Kinds mit Datentypen dieser Kinds zeige:

(Quelle: https://github.com/justinwoo/purescript-typelevel-intro/blob/master/slides.md)

Hoffentlich ergeben diese Folien mehr Sinn, auch wenn du nicht mit RowToList/RowList und ähnlichem vertraut bist. Auch wenn viele, die das hier lesen das nicht tuen werden, hoffe ich, dass einige abgeleitete Werke erstellen werden, die dieses Wissen weiterverbreiten, sodass mehr Leute davon erfahren.


Big thanks to @arcatan for providing the Finnish translation for this post, and to @BenBals for providing the German translation!

Register as a new user and use Qiita more conveniently

  1. You can follow users and tags
  2. you can stock useful information
  3. You can make editorial suggestions for articles
What you can do with signing up
0
Help us understand the problem. What are the problem?