Linux
Linuxコマンド

Linuxの基本コマンド集①2018/04/03

2018年4月3日スタート
40歳からスタートするLinux 1日目
基本コマンドを利用してディレクトリ作成、コピー、移動などを実行する。

mkdir newDir1 %ディレクトリを作る

[root@ik1-331-25935 home]# mkdir newDir1
[root@ik1-331-25935 home]# ls -l
total 4
drwx------ 4 kho    kho    4096 Apr 3 14:32 kho
drwx------ 2 lee    lee     80 Apr 3 13:30 lee
drwx------ 2 mizukoshi mizukoshi  80 Apr 3 13:30 mizukoshi
drwx------ 4 nam    nam    127 Apr 3 13:30 nam
drwxr-xr-x 2 root   root     6 Apr 3 18:14 newDir1
drwx------ 2   1001   1001  80 Apr 3 13:28 okuno
drwxr-xr-x 3 root   root    35 Apr 3 15:29 test
drwxr-xr-x 3 root   root    53 Apr 3 15:20 test2

cd newDir1 %newDir1ディレクトリに移動する

[root@ik1-331-25935 home]# cd newDir1
[root@ik1-331-25935 newDir1]# ls -l
total 0

mkdir subNewDir1 %ディレクトリを作る

[root@ik1-331-25935 newDir1]# mkdir subNewDir1
[root@ik1-331-25935 newDir1]# ls -l
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 6 Apr 3 18:16 subNewDir1

mkdir -p newDir2/subNewDir2 %一発でディレクトリが作られる

[root@ik1-331-25935 home]# mkdir -p newDir2/subNewDir2
[root@ik1-331-25935 home]# ls -l
total 4
drwx------ 4 kho    kho    4096 Apr 3 14:32 kho
drwx------ 2 lee    lee     80 Apr 3 13:30 lee
drwx------ 2 mizukoshi mizukoshi  80 Apr 3 13:30 mizukoshi
drwx------ 4 nam    nam    127 Apr 3 13:30 nam
drwxr-xr-x 3 root   root    23 Apr 3 18:16 newDir1
drwxr-xr-x 3 root   root    23 Apr 3 18:19 newDir2
drwx------ 2   1001   1001  80 Apr 3 13:28 okuno
drwxr-xr-x 3 root   root    35 Apr 3 15:29 test
drwxr-xr-x 3 root   root    53 Apr 3 15:20 test2
[root@ik1-331-25935 home]#

cd newDir1 %移動
cal > cal1.txt %カレンダーファイルを作成

[root@ik1-331-25935 home]# cd newDir1
[root@ik1-331-25935 newDir1]# cal > cal1.txt
[root@ik1-331-25935 newDir1]# ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 133 Apr 3 18:21 cal1.txt
drwxr-xr-x 2 root root  6 Apr 3 18:16 subNewDir1
[root@ik1-331-25935 newDir1]# cat cal1.txt
   April 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

cp cal1.txt cal2.txt %cal1.txtコピーしてcal2.txtを作成
cat cal2.txt %内容を確認

[root@ik1-331-25935 newDir1]# cp cal1.txt cal2.txt
[root@ik1-331-25935 newDir1]# cat cal2.txt
   April 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

cp cal2.txt cal1.txt %コピー
mv cal2.txt subNewDir1 %subNewDir1に移動させる
cd subNewDir1 %subNewDir1ディレクトリで確認

[root@ik1-331-25935 newDir1]# cp cal2.txt cal1.txt
[root@ik1-331-25935 newDir1]# mv cal2.txt subNewDir1
[root@ik1-331-25935 newDir1]# cd subNewDir1
[root@ik1-331-25935 subNewDir1]# ls
cal2.txt