♥Enumerator を使ったシンプルな FizzBuzz♥

  • 29
    いいね
  • 2
    コメント
この記事は最終更新日から1年以上が経過しています。

Enumerator を使ったシンプルな FizzBuzz です。

fizzer = [nil, nil, 'Fizz'].cycle
buzzer = [nil, nil, nil, nil, 'Buzz'].cycle
1.upto(100) { |i|
  fizz, buzz = fizzer.next, buzzer.next
  puts fizz || buzz ? "#{fizz}#{buzz}" : i
}

Array#cycle がクールですね♥