GPGキーを他のマシンに移管

 • 0
  いいね
 • 0
  コメント
  この記事は最終更新日から1年以上が経過しています。

  古いマシン

  gpg --export -a FFFFFFFF > public.asc
  gpg --export-secret-keys -a FFFFFFFF > secret.asc

  新しいマシン

  gpg --import public.asc
  gpg --import secret.asc
  gpg --edit-key FFFFFFFF (and set the trust level and whatever else.)