Git

Git MEMO

コンフリクトしたファイルだけを表示する

$ git diff --name-only --diff-filter=U

ブランチの所有者と更新日時を確認する

git for-each-ref --format='%(committerdate) %09 %(authorname) %09 %(refname)' | sort -k5n -k2M -k3n -k4n

ignore しているファイルを表示する

$ git status --ignored