Taniguchi Takaki

@takaki@github

適当にいろいろやってます。
フリーランス
名古屋
フォロー中のタグ19