Koki Takahashi

@hakatashi

はい。そうです。
pixiv Inc.
Tokyo, Japan
Organizations
フォロー中のユーザー18