Sansan Advent Calendar 2015

作成者: HaiTo HaiTo

クラウド名刺管理サービスを作るSansan株式会社の非公式アドベントカレンダーです。
http://jp.corp-sansan.com/