1. kzm4269

  pycon→py

  kzm4269
 2. kzm4269
 3. kzm4269
 4. kzm4269

  カッコも省略できた

  kzm4269
 5. kzm4269

  Posted

  kzm4269