KONDO Uchio

@udzura

Rubyyyyyyyyyyy 投稿しているコードは、指定が無い限り Public Domain とします。
p社 Inc.
Fukuoka
フォロー中のユーザー216