Yamagiwa Kohki

@tamanobi

Vim/Python/C++/Common Lisp/PHP/JavaScript/データ分析/機械学習/画像解析/ロボット
Tokyo, Japan
Organizations
フォロー中のユーザー70